yaremchukaleks
Опубликовано 1 год назад по предмету Биология от yaremchukaleks


27. Як з позицій еволюційних поглядів Ч. Дарвіна та Ж.-Б. Ламарка можна пояснити появу в процесі еволюції довгої шиї у жирафи? 28. Що спільного та відмінного в сучасних еволюційних поглядах та теорії Ч. Дарвіна? 29. Чому екологічні чинники одночасно є й факторами еволюції?

  1. Ответ
    Ответ дан bogdanbor
    27 з кожним роком, жирафи на той момент з короткою шиєю тягнулися до листя на деревах, шия все розтягувалася і розтягувалася, власне так це розтягнення передавалося з покоління в покоління і в результаті отримало кінець в наші дні28 Основні положення синтетичної теорії еволюціїСинтетична теорія еволюції – сучасний дарвінізм – виникла на початку 40-х років XX в. Вона являє собою вчення про еволюцію органічного світу, розроблене на основі даних сучасної генетики, екології та класичного дарвінізму. Термін»синтетична»йде від назви книги відомого англійського еволюціоніста Дж. Хакслі»Еволюція: сучасний синтез»(1942). У розробку синтетичної теорії еволюції внесли внесок багато вчених.Основні положення синтетичної теорії еволюції в загальних рисах можна виразити таким чином:Матеріалом для еволюції служать спадкові зміни – мутації (як правило, генні) та їх комбінації.Основним рушійним чинником еволюції є природний добір, що виникає на основі боротьби за існування.Найменшою одиницею еволюції є популяція.Еволюція носить в більшості випадків дивергентний характер, тобто один таксон може стати предком кількох дочірніх таксонів.Еволюція носить поступовий і тривалий характер. Видоутворення як етап еволюційного процесу являє собою послідовну зміну однієї тимчасової популяції низкою наступних тимчасових популяцій.Вид складається з безлічі супідрядних, морфологічно, фізіологічно, екологічно, біохімічно і генетично відмінних, але репродуктивно чи не ізольованих одиниць – підвидів і популяцій.Вид існує як цілісне і замкнуте утворення. Цілісність виду підтримується міграціями особин з однієї популяції в іншу, при яких спостерігається обмін алелями («потік генів»),Макроеволюція на більш високому рівні, ніж вид (рід, сімейство, загін, клас тощо), йде шляхом мікроеволюції. Згідно синтетичної теорії еволюції, не існує закономірностей макроеволюції, відмінних від мікроеволюції. Іншими словами, для еволюції груп видів живих організмів характерні ті ж передумови і рушійні сили, що і для мікроеволюції.Будь реальний (а не збірний) таксон має монофілеті-чеський походження.Еволюція має ненаправлений характер, тобто не йде в напрямку небудь кінцевої мети.Синтетична теорія еволюції розкрила глибинні механізми еволюційного процесу, накопичила безліч нових фактів і доказів еволюції живих організмів, об’єднала дані багатьох біологічних наук. Проте синтетична теорія еволюції (або неодарвінізм) знаходиться в руслі тих ідей і напрямів, які були закладені Ч. Дарвіном..а 29 не знаю
Не тот ответ, который вам нужен?
Найди нужный
Самые новые вопросы
Cjabz
Английский язык - 1 месяц назад

College reconstruction (1) our life goes on and nothing can stay the same for a long time without being changed to satisfy modern needs. the college plans to modernize its current site in a multimillion pound investment to upgrade its buildings and create a new campus. the college has secured support and funding for the project and is now looking for a suitable developer to take the project forward. although no formal plans have been filed at this stage, the college administration aims to reconstruct the existing location with new buildings in one area and sell the remaining land for further development. the total amount of spending for the whole project will be about £40 million. (2) we are aware of people’s worries concerning the redevelopment of the site, but we cannot continue in the present buildings in the long term. they have become tired and unworkable and are now proving very costly to maintain – that is money that should be spent directly on teaching and learning. the buildings do not meet our needs for the 21st century and our students’ requirements. frankly speaking they are outdated. (3) the quality of the teaching and learning at the college will always be the most important thing. that’s why we intend to create a brand new college campus. we want our students to have the opportunity to learn in modern, up-to-date facilities. this investment is timed to make sure that our future students will also have top-class facilities. (4) during the creation of our new campus, we aim to ensure that the reconstruction takes place away from any buildings that will still be in use. an appraisal of all the existing buildings will be carried out to make sure that they are capable of providing a suitable learning environment until the new buildings are complete. if necessary, some money will be available to ensure that these buildings remain fit-for-purpose until the new buildings are ready. (5) we are determined to work closely with our local neighbors on this project. though there will be a formal public consultation process as part of the planning procedures, we will also be inviting our immediate local residents to more informal meetings where we can pay our full attention to their views and opinions. our consultants are beginning to work on putting together plans that will give us an idea of what the new campus will look like. we will consult closely with local people as the project progresses. our intention is to create a college that benefits everyone. задание 9. cоставьте 10 вопросов различного типа к любым предложениям из текста.

Задай вопрос