Українська мова
19660701
Українська мова - 2 года назад

Ответить 1 ответ

19660701
Українська мова - 2 года назад

Укажіть рядок, у якому словосполучення потребує редагування. 3oldal/ запишіть правильний варіант, визначте в ньому частини мови. а дякувати вас; б зошит з історії; в суперечити істині; в навчатися музики. другий склад є наголошеним у всіх словах у рядку: а ненавидіти, одинадцять, п’ятьох; б фартух, приятель, вимова; в спина, кропива, олень; г вимога, колиска, завдання. 3. яким членом речення є виділене слово? опівночі айстри в саду розцвіли (олександр олесь). а означенням; б додатком; в обставиною; г присудком. установіть відповідність між словом і способом словотво- рення: 1 суфіксальний 2 суфіксально-префіксальний 3 складання основ 4 префіксальний а приїхати б осінній в лісостеп г пролісок д розпис 4oldal/ правильно поділено для переносу всі слова в рядку. а те-чія, сво-я, ща-стя; б ву-хо, о-ко, над-звичайний; в лісос-теповий, прий-ду, квар-тал; г фон-тан, при-тримувати, п. г. ти-чина. jo 2. спільнокореневими є слова в рядку: а пролісок, проліском, (у) проліску; б водний, водити, вода; в читати, читанка, прочитаний; г стежинка, на стежинці, стежинкою.

Ответить 1 ответ

Задай вопрос